Integritetspolicy

Artikel 1 - DEFINITIONER:

a) TILLÄMPLIG WEBBPLATS: Denna sekretesspolicy hänvisar till och är tillämplig på den webbplats som anges ovan, som nedan ska kallas "webbplatsen". Varje listad webbplats kan också hänvisa till en motsvarande mobilapplikation, om en sådan för närvarande används eller därefter utvecklas.

b) DAG FÖR INKRAFTTAGANDE: "Dagen för ikraftträdande" är det datum då denna sekretesspolicy träder i kraft.

c) PARTER: Parterna i denna integritetspolicy är följande personuppgiftsansvariga: Följande personuppgiftsansvariga: D AIN ALADHARI ELECTRONICS TRADING CO. LLC ("personuppgiftsansvarig") och du som användare av denna webbplats. I det följande kommer parterna individuellt att kallas "part" och kollektivt "parter".

d) DATAKONTROLLERARE: Datakontrollanten är utgivaren, ägaren och operatören av webbplatsen och är den part som ansvarar för insamlingen av information som beskrivs här. Den personuppgiftsansvarige ska hänvisas till antingen med den personuppgiftsansvariges namn eller med "personuppgiftsansvarig", enligt vad som anges ovan. Om den personuppgiftsansvarige eller den personuppgiftsansvariges egendom ska refereras till med hjälp av pronomen i första person ska det ske genom användning av följande: oss, vi, vår, våra, vår, etc.

e) DU: Om du godkänner denna sekretesspolicy och fortsätter att använda webbplatsen, kommer du att refereras till här som antingen du, användaren, eller om andra personens pronomen krävs och är tillämpliga, sådana pronomen som "din", "din", etc.

f) VAROR: "Varor" avser alla varor som vi tillhandahåller för försäljning på webbplatsen.

g) Tjänster: "Tjänster: Alla tjänster som vi erbjuder till försäljning på webbplatsen.

h) PERSONUPPGIFTER: "Personuppgifter" är personuppgifter och information som vi får från dig i samband med din användning av webbplatsen och som kan identifiera dig på något sätt.


Artikel 2 - ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR:

Denna sekretesspolicy (nedan kallad "sekretesspolicy") beskriver hur vi samlar in och använder de personuppgifter som vi får om dig, samt dina rättigheter i förhållande till dessa personuppgifter när du besöker vår webbplats, köper våra varor eller använder våra tjänster.

Denna sekretesspolicy omfattar inte information som vi kan få om dig från andra källor än användningen av vår webbplats. Webbplatsen kan länka ut till andra webbplatser eller mobilapplikationer, men denna integritetspolicy gäller inte och kommer inte att gälla för dessa länkade webbplatser eller applikationer.

Vi har åtagit oss att skydda din integritet när du använder vår webbplats.

Genom att fortsätta använda vår webbplats bekräftar du att du har haft möjlighet att läsa och överväga denna sekretesspolicy, och du bekräftar att du godkänner den. Detta innebär att du också samtycker till användningen av din information och metoden för utlämnande enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy. Om du inte förstår sekretesspolicyn eller inte godkänner den, samtycker du till att omedelbart upphöra med din användning av vår webbplats.


Artikel 3 - AVTAL:

Den part som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är följande: AIN ALADHARI ELECTRONICS TRADING CO. L.L.C.

Den personuppgiftsansvarige kan kontaktas på följande sätt:

M024, City Ave Buiding

Opp Deira City Center

Port Saeed 32254-93941

Dubai

Förenade Arabemiraten

Den personuppgiftsansvarige och operatören av webbplatsen är en och samma person.


Artikel 4 - PLATS:

Den plats där databehandlingen äger rum är följande:

M024, City Ave Buiding

Opp Deira City Center

Port Saeed 32254-93941

Dubai

Förenade Arabemiraten


Artikel 5 - ÄNDRINGAR OCH REVISIONER:

Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera eller på annat sätt ändra denna sekretesspolicy när som helst och på vilket sätt som helst. Om vi gör det kommer vi dock att meddela dig och inhämta ditt samtycke till ändringen av behandlingen. Om vi inte specifikt erhåller ditt samtycke kommer eventuella ändringar av sekretesspolicyn endast att påverka den information som samlas in på eller efter ändringsdatumet. Det är också ditt ansvar att regelbundet kontrollera den här sidan för att se om det finns någon sådan ändring, revidering eller komplettering.


Artikel 6 - PERSONUPPGIFTER SOM VI FÅR FRÅN DIG:

Beroende på hur du använder vår webbplats kommer du att omfattas av olika typer av personuppgifter som samlas in och olika sätt att samla in dem:

a)Registrerade användare: Du som användare av webbplatsen kan bli ombedd att registrera dig för att kunna använda webbplatsen eller för att köpa varor och/eller tjänster som är tillgängliga för försäljning.

Under registreringsprocessen kommer vi att samla in några av följande personuppgifter från dig genom att du frivilligt lämnar ut dem:

Namn, adress, e-postadress, IP-adress.

Personuppgifter kan begäras i samband med:

I) Interaktion med våra representanter på något sätt

II) göra inköp

Genom att genomgå registreringsprocessen samtycker du till att vi samlar in dina personuppgifter, inklusive de personuppgifter som beskrivs i denna klausul, samt att vi lagrar, använder och avslöjar dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

b) oregistrerade användare: Om du är en passiv användare av webbplatsen och inte registrerar dig för några köp eller andra tjänster, kan du ändå bli föremål för viss passiv datainsamling ("passiv datainsamling"). Sådan passiv datainsamling kan omfatta via cookies, som beskrivs nedan, IP-adressinformation, platsinformation och vissa webbläsardata, såsom historik och/eller sessionsuppgifter.

c) Alla användare: Den passiva datainsamling som gäller för oregistrerade användare gäller även för alla andra användare och/eller besökare på vår webbplats.

d) Information om försäljning och fakturering: För att kunna köpa någon av varorna eller tjänsterna på webbplatsen kommer du att ombes att tillhandahålla viss kreditinformation, faktureringsadressinformation och eventuellt ytterligare specifik information så att du kan debiteras korrekt för dina inköp. Denna betalnings- och faktureringsinformation kommer inte att lagras och kommer uteslutande att användas för att underlätta ditt engångsköp.


Artikel 7 - PERSONUPPGIFTER SOM VI FÅR AUTOMATISKT:

Kakor: Vi kan samla in information från dig genom automatiska spårningssystem (t.ex. information om dina surfpreferenser) och genom information som du frivilligt lämnar till oss (t.ex. information som du lämnar under en registreringsprocess eller vid andra tillfällen när du använder webbplatsen, enligt beskrivningen ovan).

Vi använder till exempel cookies för att göra din surfupplevelse enklare och mer intuitiv: cookies är små textsträngar som används för att lagra viss information som kan gälla användaren, hans eller hennes preferenser eller den enhet som han eller hon använder för att komma åt internet (till exempel en dator, surfplatta eller mobiltelefon). Cookies används främst för att anpassa webbplatsens funktion till dina förväntningar, erbjuda en mer personlig surfupplevelse och memorera de val du tidigare gjort.

En cookie består av en reducerad uppsättning data som överförs till din webbläsare från en webbserver och kan endast läsas av den server som gjorde överföringen. Detta är inte körbar kod och överför inte virus.

Cookies registrerar eller lagrar inga personuppgifter. Om du vill kan du förhindra användningen av cookies, men då kanske du inte kan använda vår webbplats på det sätt som vi vill. Om du vill fortsätta utan att ändra alternativen för cookies kan du helt enkelt fortsätta att använda vår webbplats.

Tekniska cookies: Tekniska cookies, som ibland också kan kallas HTML-cookies, används för navigering och för att underlätta din tillgång till och användning av webbplatsen. De är nödvändiga för att överföra kommunikation i nätverket eller för att tillhandahålla tjänster som du har begärt. Användningen av tekniska cookies gör det möjligt att använda webbplatsen på ett säkert och effektivt sätt.

Du kan hantera eller begära en allmän avaktivering eller annullering av cookies via din webbläsare. Om du gör detta bör du dock vara medveten om att detta kan leda till att vissa delar av webbplatsen blir långsammare eller inte går att använda.

Cookies kan också sändas vidare av en analys- eller statistikleverantör för att samla in aggregerad information om antalet användare och hur de besöker webbplatsen. Dessa betraktas också som tekniska cookies när de fungerar enligt beskrivningen.

Tillfälliga sessionscookies raderas automatiskt i slutet av webbläsarsessionen - de används främst för att identifiera dig och se till att du inte behöver logga in varje gång - medan permanenta cookies förblir aktiva längre än bara en viss session.

Cookies från tredje part: Vi kan också använda cookies från tredje part, vilket är cookies som skickas av en tredje part till din dator. Permanenta cookies är ofta cookies från tredje part. Majoriteten av tredjepartscookies består av spårningscookies som används för att identifiera onlinebeteende, förstå intressen och sedan anpassa reklam för användare.

Analytiska cookies från tredje part kan också installeras. De skickas från de ovannämnda tredje parternas domäner utanför webbplatsen. Analytiska cookies från tredje part används för att upptäcka information om användarnas beteende på vår webbplats. Denna plats anonymt, för att övervaka prestandan och förbättra webbplatsens användbarhet. Profileringscookies från tredje part används för att skapa profiler som rör användarna, för att kunna föreslå reklam i linje med de val som användarna själva har uttryckt.

Profileringscookies: Vi kan också använda profileringscookies, dvs. cookies som skapar profiler för användaren och som används för att skicka reklam till användarens webbläsare.

När dessa typer av cookies används får vi ditt uttryckliga samtycke.

Stöd för att konfigurera din webbläsare: Du kan hantera cookies genom inställningarna i din webbläsare på din enhet. Om du raderar cookies från din webbläsare kan du dock ta bort de inställningar som du har ställt in för den här webbplatsen.

För ytterligare information och stöd kan du också besöka den specifika hjälpsidan för den webbläsare du använder:

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

- Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

- Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/

- Krom: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

- Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Logguppgifter: I likhet med alla webbplatser och mobilapplikationer använder denna webbplats loggfiler som lagrar automatisk information som samlas in under användarens besök. De olika typerna av logguppgifter kan vara följande:

- IP-adress (Internet Protocol),
- typ av webbläsare och enhetsparametrar som används för att ansluta till webbplatsen,
- Internetleverantörens namn,
- datum och tid för besöket,
- användarens ursprungssida (hänvisning) och utgångssida,
- eventuellt antalet klick.

Ovannämnda information behandlas i automatiserad form och samlas in på ett exklusivt aggregerat sätt för att kontrollera att webbplatsen fungerar korrekt och av säkerhetsskäl. Denna information kommer att behandlas i enlighet med den personuppgiftsansvariges legitima intressen.

För säkerhetsändamål (skräppostfilter, brandväggar, virusdetektering) kan de automatiskt registrerade uppgifterna eventuellt också innehålla personuppgifter som IP-adress, som kan användas i enlighet med gällande lagar för att blockera försök till skada på webbplatsen eller skada andra användare, eller vid skadlig verksamhet eller brott. Sådana uppgifter används aldrig för att identifiera eller profilera användaren, utan endast för att skydda webbplatsen och våra användare. Sådan information kommer att behandlas i enlighet med den personuppgiftsansvariges legitima intressen.


Artikel 8 - HUR PERSONUPPGIFTER LAGAS:

Vi använder säkra fysiska och digitala system för att lagra dina personuppgifter när det är lämpligt. Vi ser till att dina personuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst, avslöjande eller förstörelse.

Observera dock att inget system som innebär överföring av information via Internet eller elektronisk lagring av data är helt säkert. Vi tar dock skyddet och lagringen av dina personuppgifter på största allvar. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

De system som vi använder för att lagra din information inkluderar men är inte begränsade till:

Vi ser till att endast ett fåtal anställda (högst två) har tillgång till personlig användarinformation.

Personuppgifter lagras under hela din relation med oss. Vi raderar dina personuppgifter på begäran om uppsägning av ditt konto eller annan allmän begäran om radering av uppgifter.

I händelse av en överträdelse av dina personuppgifter kommer du att underrättas inom en rimlig tidsram, men under inga omständigheter senare än två veckor, och vi kommer att följa alla tillämpliga lagar om en sådan överträdelse.


Artikel 9 - SYFTE FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER:

Vi använder främst dina personuppgifter för att hjälpa oss att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats och för att ge dig de tjänster och/eller den information som du kan ha begärt, till exempel användning av vår webbplats.

Information som inte identifierar dig personligen, men som kan hjälpa oss att få en bred överblick över vår kundbas, kommer att användas för marknadsundersökningar eller marknadsföringsinsatser. Sådan information kan inkludera, men är inte begränsad till, intressen baserade på dina cookies.

Personuppgifter som kan betraktas som identifierande kan användas för följande ändamål:

a) Förbättra din personliga användarupplevelse

b) Kommunicera med dig om ditt användarkonto hos oss.

c) Fullgörande av dina köp

d) tillhandahålla kundservice till dig


Artikel 10 - UTRYCKANDE AV PERSONUPPGIFTER:

Även om vår policy är att bevara sekretessen för dina personuppgifter enligt beskrivningen här, kan vi avslöja dina personuppgifter om vi anser att det är rimligt att göra det i vissa fall, efter eget gottfinnande. Sådana fall kan inkludera, men är inte begränsade till:

a) För att uppfylla lokala, delstatliga eller federala lagar eller förordningar.

b) För att svara på förfrågningar, t.ex. upptäckter, straffrättsliga, civilrättsliga eller administrativa processer, stämningar, domstolsbeslut eller stämningar från brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga eller rättsliga organ.

c) För att vidta rättsliga åtgärder mot en användare som har brutit mot lagen eller brutit mot villkoren för användning av vår webbplats.

d) Om det kan vara nödvändigt för driften av vår webbplats.

e) För att allmänt samarbeta med alla lagliga utredningar om våra användare.

f) Om vi misstänker bedräglig verksamhet på vår webbplats eller om vi har märkt någon aktivitet som kan bryta mot våra villkor eller andra tillämpliga regler.


Artikel 11 - AVSTÄNGNING AV ÖVERFÖRINGAR FRÅN USA:

Ibland kan vi skicka dig informations- eller marknadsföringskommunikation med anknytning till vår webbplats, t.ex. tillkännagivanden eller annan information. Om du vill avstå från sådan kommunikation kan du kontakta följande e-postadress: support@aekae.com. Du kan också klicka på länken för avregistrering som finns längst ner i alla sådana meddelanden.

Observera att även om du kan välja bort sådan kommunikation kan du fortfarande få information från oss som specifikt handlar om din användning av vår webbplats eller om ditt konto hos oss.

Genom att tillhandahålla personuppgifter till oss eller genom att använda vår webbplats på något sätt har du skapat en kommersiell relation med oss. Som sådan samtycker du till att alla e-postmeddelanden som skickas från oss eller tredjepartsbolag, även oönskad e-post, särskilt inte ska betraktas som SPAM, enligt den juridiska definitionen av den termen.


Artikel 12 - ÄNDRING, UTLÖSNING OCH ÅTKOMST AV DIN INFORMATION:

Om du vill ändra eller radera information som vi har om dig, eller om du helt enkelt vill få tillgång till information som vi har om dig, kan du kontakta oss på följande e-postadress: support@aekae.com.


Artikel 13 - GODKÄNNANDE AV RISKER:

Genom att fortsätta besöka vår webbplats på något sätt, använda produkten, bekräftar du din fortsatta tillgång till denna sekretesspolicy. Du erkänner, godkänner och accepterar vidare att ingen överföring av information eller data via internet alltid är helt säker, oavsett vilka åtgärder som vidtas. Du bekräftar, godkänner och accepterar att vi inte garanterar eller garanterar säkerheten för information som du lämnar till oss och att du överför sådan information på egen risk.


Artikel 14 - DINA RÄTTIGHETER:

Du har många rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Dina rättigheter är särskilt följande:

- rätten att bli informerad om behandlingen av dina personuppgifter

- rätten att få tillgång till dina personuppgifter

- rätten att uppdatera och/eller korrigera dina personuppgifter

- rätten till överföring av dina personuppgifter

- rätten att motsätta sig eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter

- rätten att begära att vi slutar behandla och raderar dina personuppgifter

- Rätten att blockera all behandling av personuppgifter som strider mot tillämplig lag.

- Rätten att lämna in ett klagomål till Federal Trade Commission (FTC) i USA eller till tillämplig dataskyddsmyndighet i en annan jurisdiktion.

Dessa rättigheter kan utövas genom att kontakta oss på den relevanta kontaktinformation som anges i denna sekretesspolicy.


Artikel 15 - KONTAKTUPPGIFTER:

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller om hur vi samlar in information från dig, eller om du vill lämna in ett klagomål om något som har med denna sekretesspolicy att göra, kan du kontakta oss på följande e-postadress: support@aekae.com.